LEZING OF ADVIES

 

Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden van voorlichting en het inzetten van de ervaringen van een ex-patiënt en oud-verpleegkundige die met passie sepsis en de gevolgen onder de aandacht brengt. Zij zet graag haar expertise in om het patiëntenperspectief op een waardevolle manier naar voren te brengen. 

 

Daartoe geeft de oprichtster van Sepsis en daarna o.a. lezingen en lessen. Spreekster doet dat vanuit een lange ervaring, met veel plezier en voor allerlei soorten publiek; zowel voor professionals als lotgenoten of andere belangstellenden. Daarnaast biedt zij advies bij richtlijn-trajecten en onderzoek.

 

 

Lezing, les of advisering rond (de begeleiding bij) de gevolgen van sepsis en Intensive Care

 

Nazorgmiddag IC, Martini ziekenhuis, 9-2-2019
Nazorgmiddag IC, Martini ziekenhuis, 9-2-2019

Graag verzorg ik voor u een les of lezing in het kader van (bij)scholing, congres of thema-middag/avond, voor professionals, (ex)patiënten/naasten of belangstellenden. 

 

 

Advisering

Idelette Nutma biedt ervaringsdeskundige advisering

Wanneer u prijs stelt op hoogwaardige ervaringsdeskundigheid bij het opstellen van richtlijnen, het opzetten of doen van onderzoek, het vervaardigen van folders of ander informatie-materiaal, kan ik waardevolle ondersteuning bieden. U kunt er daarbij op rekenen dat ik goed ben voorbereid en geïnformeerd, dat ik het collectief patiëntenperspectief voor ogen heb en dat ik communicatief ben en overstijgend kan denken. Door mijn eigen én praktijkervaring in de begeleiding van cliënten en hun naasten, heb ik veel zicht op de behoeften van deze doelgroep qua bejegening en communicatie. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren reeds ruime ervaring opgedaan met advisering bij onderzoeksprojecten, zie ook deze pagina. Ook beschik ik, als mede-oprichter van de website www.opeenicliggen.nl en beheerder van een besloten Facebookgroep over sepsis, over een groot netwerk en zeer veel input van een grote patiënten-achterban. 

Een voorbeeld is mijn rol als patiëntvertegenwoordiger in de werkgroep die de Richtlijn Sepsis bij Kinderen (2021 klaar) ontwikkelt. Sepsis en daarna denkt hierin mee en vertegenwoordigt het patiëntenperspectief, met nadruk op aspecten als communicatie, lange termijn-gevolgen en de behoefte aan nazorg. 

Lezing in St. Luc te Brussel

 

Les of lezing in het kader van (bij)scholing, congres of thema-avond, voor professionals, (ex)patiënten/naasten of belangstellenden

Graag verzorg ik voor u een les of lezing. U kunt mijn registratie voor het Kortdurend Beroepsonderwijs terugvinden op: Register CRKBO, Sepsis en daarna. Ik wissel interessante informatie af met belevingsaspecten, haal onderzoeken aan en geef tal van praktijkvoorbeelden. Uw gehoor zal er zeker door geboeid zijn.