Nieuws en tips in 2017 rond (herstel na) sepsis/bloedvergiftiging en/of Intensive Care opname 

 

Nederlandse Vereniging van Spoed Eisende Hulpartsen besteedt aandacht aan petitie ‘SOS voor sepsis’

De NVSHA heeft de petitie in haar december-nieuwsbrief opgenomen.  Een belangrijk signaal! Zie bij de nieuwsberichten van de petitie.

Aanbieding petitie SOS voor sepsis
Aanbieding petitie SOS voor sepsis

 

Aandacht in het vakblad Nursing voor sepsis

Zie dit artikel waaruit blijkt dat er dringend behoefte is aan duidelijkheid als het gaat om de herkenning van sepsis. Er worden verschillende ‘waarschuwings-systemen’ gehanteerd in ziekenhuizen, wat het er niet simpeler op maakt. Maar eigenlijk is het belangrijkste: let op tekenen van infectie + verslechtering van vitale functies (waarbij een snelle ademhaling, optredende verwardheid/of sufheid en een dalende bloeddruk een belangrijk signaal zijn). Zie het artikel van 1 december 2017.

 

Patiëntenfederatie Nederland stelt zich achter petitie

Mooi nieuws kwam binnen op 5 december 2017: de Nederlandse patiëntenfederatie heeft de petitie ‘SOS voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan’ ondertekend. Haar steun is van grote waarde en onderstreept het belang van vroege herkenning, voorkoming van (vaak onnodige) schade en meer aandacht voor sepsis als kwetsbaar punt in de patiëntveiligheid.

Zie de website van de PF.

 

Verpleegkundige krijgt waarschuwing voor missen van sepsis

Zie de berichtgeving in het blad Nursing. Hoe naar ook voor betreffende verpleegkundige, helemaal verdrietig is het voor de famillie van deze patiënt.

Betreffende uitspraak van de tuchtrechter is een doorbraak.

 

Konrad Reinhart, voorzitter van de GSA, tekent Nederlanse petitie!

Dit onderstreept het belang van meer aandacht voor sepsis.

Zie hier de berichtgeving in de media over deze mijlpaal!

 

Bacteriofaag als mogelijk alternatief bij de bestrijding van resistente bacteriën? Een onderbelicht gebied…..

De bacteriofaag kun je zien als een klein virus dat alleen een speficieke bacterie aanvalt. De toepassing ervan bleef tot nog toe onderbelicht. Echter in landen als Georgië is de behandeling met bacteriofagen heel gangbaar. In de strijd tegen resistente bacteriën wordt de behandeling er al jaren met succes toegepast. Zie ‘de Wereld Draait door’ op 20-10-2017

 

Bereid patiënten bij ontslag beter voor, dat voorkomt tijdsverlies

Lees het verhaal van Mac Horsburgh. Licht mensen voor over de signalen van sepsis, dan kunnen ze op tijd aan de bel trekken, aldus Mac Horsburgh, ‘Sepsis Survivor’ op de website van de World Sepis Day, lees hier zijn verhaal.

 

Kirsten Levine (Engeland) schreef het boek ‘A Measure of Light’ over haar (herstel) na sepsis. Zie hier voor haar website

 

Artikel ‘The hidden faces of sepsis’ online!

Artikel over de ‘verborgen gezichten’ van sepsis. Beheerder van deze site werd gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘ICU management and practice’ dat dit keer geheel gewijd is aan recovery (herstel). Zie hier.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Zie deze mijlpaal: het artikel ‘Sepsis: nieuwe inzichten, nieuwe definitie’

Een belangrijk artikel dat 8 september 2017 online kwam op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, lees hier de samenvatting. Auteurs: de artsen Wiersinga, van Zanten, Kaasjager en van der Poll.

 

Online ‘Spotlight Wereld Sepsis Congres’ 12-9-’17 was succes

Er waren vele ‘top-sprekers’ op sepsisgebied te horen. 

Alle sprekers zijn te beluisteren, zie op de WSC Spotlight pagina.

 

 

 

Kankerpatiënten die chemo krijgen, zijn kwetsbaarder voor sepsis. 

Belangrijk dus dat hier speciale aandacht voor is. Zie het info-materiaal dat in de VS werd ontwikkeld, in samenwerking tussen de Centers for Disease Control, de Rory Staunton Foundation en de Sepsis Alliance.

 

De GSA heeft de website over de Wereld Sepsis Dag vernieuwd

Mede met het oog op 13 september heeft de Global Sepsis Alliance deze website in 2017 in een nieuw jasje gestoken. Alle info is nu overzichtelijker ingedeeld. Zie hier.

 

13 september is het Wereld Sepsis Dag

Zie hieronder voor alles over de impact van sepsis, en over de vroege signalen.

 

Belangwekkend artikel, door het blad Huisarts & Wetenschap voor publicatie beschikbaar gesteld aan Sepsis en daarna: zie bij ‘Sepsis herkennen bij een volwassene'(bron:  H&W, aug. 2017)

Een duidelijk Nederlands artikel met als thema: ‘Sepsis herkennen bij een volwassene‘ (Bron: H&W, aug. 2017) waaruit blijkt dat sepsis een even gevaarlijk als snel gemist ziektebeeld is, ook in de huisartspraktijk. Actief zoeken naar signalen als bewustzijns-verandering, lage bloeddruk, snelle ademhaling, verslechterde doorbloeding en uitblijvende urineproductie is belangrijk. Loots en team gaan ook onderzoek doen naar een sneltest die mogelijk bruikbaar is voor de huisarts.

 

In onderzoek is vastgesteld: over 2015/2016 is het aantal vermijdbare doden in de Nederlandse ziekenhuizen niet gedaald

De NOS berichtte hierover in het journaal op 28 november 2017. Onderzoeksinstituten Nivel en EMGO+ voerden samen het onderzoek uit. Sepsis en infectie blijken een ‘hofleverancier’ voor zorggerelateerde schade. Van alle zorggerelateerde schade (dus ook door val-accidenten of ingrepen) heeft 11% te maken met diagnostiek; deze schade is ontstaan door een onjuiste of te laat gestelde diagnose. Let wel: 79 % van al deze gevallen van gebrekkige diagnostiek, waarin schade werd geleden (met de dood tot gevolg), was vermijdbaar. Lees hier het onderzoeksverslag (zie voor de conclusies: pagina 87). Zie pagina 32 voor de tabel waarin sepsis wordt benoemd.

 

Ook de beroepsorganisatie V&VN vraagt aandacht voor de petitie

Zie het nieuws op hun website.

 

Medicatie is maatwerk bij sepsis, onderzoekers vertellen

Lees hier het interview met Jelle Gerretsen en Matthijs Kox, Nijmeegse onderzoekers, over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe benaderingen m.b.t. sepsis.

 

Onderzoek in Nederland naar sepsis-herkenning door de huisarts

Arts-onderzoeker Feike Loots onderzocht op grond van welke factoren huisartsen een sepsis vermoeden en de patiënt insturen, lees hier de resultaten van dit onderzoek.

 

Wees zelf alert op sepsis en ken de signalen! Bekijk de video.

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Wereld  Gezondheids Organisatie zei ‘ja’ tegen de sepsis-resolutie 

En daarmee is sepsis nu officiëel een prioriteit van de WHO.

Zie hier meer info over deze mijlpaal (de Global Sepsis Alliance nieuwsbrief) of

bij deze link

 

Dankzij het opzetten van de European Sepsis Academy zijn nu veelbelovende studies opgezet om sepsis eerder op te sporen

Kijk hier waar jonge en getalenteerde onderzoekers zich mee bezig houden

 

Een doorbraak voor darmfalen-patiënten om bloedvergiftiging (sepsis) te voorkomen of sneller te ‘tackelen’. Zie hier voor de video.

Dit onderzoek heeft de Medische Inspirator-prijs gewonnen. Ook andere ‘risico-patiënten’ kunnen hier baat bij hebben. Dank Anke Christenhusz!

Zie voor verder info bij de informatie van ZonMw.

 

24 mei 2017 kreeg sepsis alle aandacht van de WHO 

Op die dag werd een resolutie over sepsis behandeld, in Genève, bij de vergadering van de World Health Assembly en de Global Sepsis Alliance zette dit kracht bij met belangrijke sprekers.Zie hier.

 

Brits Parlementslid Mike Wood vocht zich terug na sepsis

Hij vroeg Theresa May om meer aandacht voor deze ‘killer’! (28 april ’17) Bron: Birmingham mail, klik op deze link en deel het.

 

Nieuwe aangrijpingspunten voor meer gerichte therapie bij sepsis

In een op 24 april 2017 verschenen artikel in het blad ‘Nature’ worden nieuwe inzichten gedeeld rond de ingewikkelde immuunreactie van het lichaam bij sepsis. De kennis op dit vlak is gelukkig groeiende, en daarmee ook de manieren waarop de verschillende soorten immuunreacties eerder in het bloed kunnen worden herkend én daardoor op maat behandeld. Lees hier de (Engelse) samenvatting van het onderzoek.

 

Onlangs promoveerde Maryse Wiewel op haar onderzoek naar de afweerreactie van kritiekzieke patiënten met sepsis. 

Lees hier de Nederlandse samenvatting van het onderzoek. Het biedt ook weer aanknopingspunten in de strijd tegen sepsis. 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname, voor naaste en patiënt

Lees verder…

 

Het brein ligt bij kritieke ziekte zwaar onder vuur. Bij 70% van de patiënten met sepsis is er sprake van acute verstoringen in de functies van het brein. Die kunnen op langere termijn doorwerken.

De intensive care artsen/neurologen dr. Martin Smith (Londen) en prof. dr. Geert Meyfroidt (Leuven) pleiten voor een meer brein-georiënteerde IC-behandeling die de breinwerking zoveel mogelijk optimaliseert en beschermt. Lees het artikel bij Springerlink (april 2017)

 

De GSA (Global Sepsis Alliance) heeft als prioriteit: sepsis hoog op de agenda te zetten bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. 

Aanbieding boek Sepsis and afterwards

Op onderstaande foto ziet u van links naar rechts: Simon Finfer (Australia, Treasurer), Flavia Machado (Brazil, Secretary), Konrad Reinhart (Germany, Chairman), Ron Daniels (UK, CEO) en Niranjan Kissoon (Vice chairman, Canada)

 

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Sepsis is sinds april 2017 ook te vinden op de website Kiesbeter van de overheid. Mede dankzij de recente media-aandacht. Zie hier de link (inclusief verwijzing naar de website Sepsis en daarna)

 

Zie de presentatie van Konrad Reinhart, voorzitter van de Global Sepsis Alliance

Op 22 maart 2017 werd de World Sepsis Day Supporters meeting gehouden in Brussel. Bij deze gelegenheid hield Konrad Reinhart een zeer interessante presentatie, waaruit bleek dat de bekendheid met sepsis in diverse landen gelukkig toeneemt, maar ook dat er nog een lange weg te gaan is. Zie hier zijn presentatie. Ook is er een systeem ontwikkeld om sepsis wereldwijd beter te registreren. Want harde cijfers doen nu eenmaal meer…

 

RTL zoomt in op het ziektebeeld sepsis, én verwijst naar deze site

Lees de indrukwekkende verhalen van Chantal en Mariëlle

 

Doorbraak in media-aandacht voor sepsis, zie de uitzending van RTL nieuws op 30 maart, om 19.30 uur ’s avonds. En lees het openhartige verhaal van ex-patiënte Angela op de website van RTL

 

Tips rond opname, verwerking en herstel bij sepsis en/of IC-opname

Lees verder…

 

Op de supporters-meeting van de World Sepsis Day werd het boek Sepsis and afterwards overhandigd aan het bestuur van de Global Sepsis Alliance (organisator van de World Sepsis Day).  

Teken de ‘sepsis-declaration’ en schrijf u in als supporter van World Sepsis Day en ontvang de nieuwsbrief.

 

DiagnostiGo is een instrument waarmee artsen (in opleiding) kunnen leren sepsis beter te herkennen 

Een hele belangrijke ontwikkeling die aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van deze tijd én een punt maakt van de vroege herkenning van sepsis. En dát is echt welkom! Zie hier de video.

 

The Rory Staunton Foundation ontwikkelde een nieuwe sepsis-video 

Om het helder te zeggen: infectie + heel ziek voelen + alarmsignalen (als sufheid, verwardheid, koude rillingen en koorts, extreme pijn, vlekkerige huid) moeten de alarmbellen laten rinkelen, bel dan een arts.